Adriana

Vacker husbåt i viktoriansk stil. Modern med detaljrikt hantverk - Ekologiskt boende

Ekologiskt boende

Bli stolt ägare av en av Sveriges vackraste husbåtar med ekologiskt boende. Alla rum är mångsidiga och båten kan lätt konverteras till kontor.

Ekologiskt boende på vatten har en rad fördelar- inte bara estetiskt.

Tekniskt så utnyttjas solceller bättre vid vatten tack vare reflektion. Vattnet kan användas som värmekälla via värmepump och möjlighet att använda delar av däcket till växthus.

Ny ”grön” teknik utvecklas ständigt och skapar nya möjligheter för ett ekologiskt boende. Att bo ekologiskt på ett skepp måste anses vara ett ultimat boende.

Skeppet som en enhet blir självförsörjande på energi, och ett kretslopp för återanvändning av resurser är helt naturligt.

Ekologiskt boende innebär att minska den totala belastningen av vårat boende på miljön och på människors hälsa genom att:

Effektivt hantera energi, vatten och andra resurser.
Att minska avfall, föroreningar och miljöförstöring .
Hållbar design och arkitekur.

Användandet av solceller, värmepumpar och batterier ger möjlighet till en ekologisk hållbar utveckling.

För mera info se följande länkar:

Ekobyggportalen http://www.ekobyggportalen.se/
Växhuset http://www.vaxhuset.se/

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player